Επίσκεψη μελών Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών – Παράρτημα Ζωγράφου

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη