Υπηρεσίες

Ποιότητα Ζωής

Η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων, η φροντίδα και ποιότητα ζωής είναι το κύριο μέλημα μας στην Στέγη.

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Στην φροντίδα ηλικιωμένων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και αυτοπεποίθησης τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Εγκαταστάσεις

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ηρεμία και φροντίδα, των δικών μας ανθρώπων, στην ηλικία που τους είναι απαραίτητες.

Ιατρική Παρακολούθηση

Διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία δημιουργική απασχόληση και προστασία από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.