Δραστηριότητες & Ψυχαγωγία

Συμμετοχή σε ήπιες δραστηριότητες άσκησης, αλλά και στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Στέγης.

Οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων κινησιοθεραπείας που πραγματοποιούνται έπειτα από αξιολόγηση των περιθαλπόμενων σε επίπεδο επικοινωνίας, λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης