Ιατρική-Νοσηλευτική φροντίδα

  • Τακτική ιατρική παρακολούθηση από τον ιατρό της Στέγης (παθολόγο).
  • Τακτική παρακολούθηση από τον φυσικοθεραπευτή και την ψυχολόγο.
  • Εικοσιτετράωρη φροντίδα από καταρτισμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Παρακολούθηση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
  • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων.
  • Οργάνωση ομαδικών δεξιοτήτων για την επικοινωνία και αναψυχή των γερόντων.