Ο χώρος μας

Σε ένα σύγχρονο και καλαίσθητο κτίριο, δομημένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, λειτουργούμε τη Στέγη μας, με σκοπό τη φιλοξενία και περίθαλψη ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

  • Φροντίδα για ατομική υγιεινή και διενέργεια λουτρού.
  • Φροντίδα για χορήγηση τροφής, ένδυση, υπόδηση και μετακίνηση στους χώρους μας.
  • Φροντίδα ατομικού ρουχισμού και ιματισμού.
  • Καθημερινή καθαριότητα και φροντίδα δωματίων.

Η Στέγη μας, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί μονάδα φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων και όχι κλινική νοσηλείας ή αποκατάστασης. Για να εισαχθεί, συνεπώς, κάποιος γέροντας ή γερόντισσα σ’ αυτήν, θα πρέπει να είναι εν όλω ή εν μέρει αυτοεξυπηρετούμενος και όχι κατάκοιτος ούτε να πάσχει από ολική άνοια. Οι διατυπώσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
α) ταυτότητα του φιλοξενούμενου.
β) το ιατρικό ιστορικό και οι εξετάσεις του.
γ) σύμπραξη κηδεμόνα και φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
δ) σύμφωνη γνώμη του ιατρού της Στέγης και ό,τι επιπλέον ζητήσει αυτός για την οριστική εκτίμησή του.